Identification of nonlinear dynamical systems under random impulse excitations

Publikacja
Systems Analysis, Modelling, Simulation
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Emerytowany profesor