Virtual platform for real mechanical experiments on-line

Publikacja
20th Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics. Abstracts
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż., adiunkt

Ja tu tylko sprzątam…