Application of differential evolution algorithm for identification of experimental data

Publikacja
Archive of Mechanical Engineering
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż., adiunkt

Ja tu tylko sprzątam…