Analiza wpływu typu obciążenia kręgosłupa szyjnego na rozkład struktur beleczkowych w trzonie kręgu

Publikacja
Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: III sympozjum