Przebudowa tkanki kostnej w następstwie wymuszeń mechanicznych siłami wyzwalanymi przez aparaty ortodontyczne

Publikacja
Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: IV sympozjum