Modelowanie wzmocnienia przy odkształceniu cyklicznym indukującym przemianę martenzytyczną

Publikacja
III Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. Materiały