Dwupowierzchniowy model wzmocnienia plastycznego przy przemianie fazowej i deformacji cyklicznej

Publikacja
Acta Mechanica et Automatica