Identyfikacja parametrów dynamicznych kości przy wymuszeniu sinusoidalnym

Publikacja
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa
Maciej G. Panek
Maciej G. Panek
dr inż., adiunkt
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., profesor PWr