Właściwości dynamiczne kości długich badania, modele, identyfikacja

Maciej G. Panek
Maciej G. Panek
dr inż., adiunkt