Identification of mechanical properties of a n-degree of freedom system by means of harmonic balance method

Publikacja
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Emerytowany profesor