Identyfikacja układów mechanicznych w dziedzinie nieliniowych i zdegenerowanych modeli dynamicznych

Rodzaj
Publikacja
Oficyna Wydaw. PWroc.
Stanisław Piesiak
Stanisław Piesiak
Emerytowany profesor