Analiza stanu przemieszczeń, odkształceń i naprężeń w kompleksie kość udowa -- system stabilizacji złamań nasady bliższej

Publikacja
Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: I sympozjum