Komputerowe wspomaganie doboru techniki leczenia złamań przezkrętarzowych kości udowej

Publikacja
Komputerowe wspomaganie badań naukowych XVII