Wpływ struktury skafoldu kostnego na rozkład naprężeń, odkształceń i przemieszczeń w implancie oraz otaczającej tkance kostnej

Publikacja
Komputerowe wspomaganie badań naukowych XX