Analiza wpływu konfiguracji systemu stabilizacji złamania trzonu kości udowej na stan naprężeń i przemieszczeń w odłamach kostnych

Publikacja
Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VIII sympozjum