Wykorzystanie systemu komputerowego CAMAC -- SM4 do przetwarzania wyników pomiarów tensometrycznych

Publikacja
Modelowanie w mechanice. XXIV Sympozjon. Zbiór referatów