Opis własności cyklicznych materiału z przemianą fazową indukowaną odkształceniem plastycznym

Publikacja
Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XVII sympozjum nt. Zmęczenie materiałów i konstrukcji