Równania konstytutywne materiału z przemianą martenzytyczną typu atermicznego

Publikacja
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Mechanika