Kumulacja energii w procesie atermicznej przemiany martenzytycznej indukowanej odkształceniem cyklicznym

Publikacja
VIII Krajowa Konferencja Mechaniki Pękania