Kumulacja energii w ośrodku sprężysto-plastycznym w cyklicznym płaskim stanie naprężenia

Publikacja
Zmęczenie i mechanika pękania. Materiały XIX Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania