Opis cyklicznego wzmocnienia stali austenitycznych z przemianą martenzytyczną wywołaną zmianami temperatury i naprężenia

Publikacja
VI-th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures: conference proceedings