Próba oceny aktywności publikacyjnej i patentowej dolnośląskiego środowiska naukowo-badawczego w wybranych dziedzinach

Rodzaj
Publikacja
Argi
Wojciech Myszka
Wojciech Myszka
dr inż., adiunkt

Ja tu tylko sprzątam…